Değerlerimiz

Kaliteye Odaklanmak: Teknolojik gelişmeleri proaktif bir şekilde takip eden, daima en iyi kaliteyi en iyi koşullarda elde etmeyi amaç edinmişlik.

Girişimcilik ve Yenilik: Birlikte iş yaptığımız kurumlar, müşterilerimiz ve tüketicilerimizi yakından anlar, onların gerçek gereksinimlerini devamlılık içinde sağlayacak yenilikleri hayata geçirecek girişimciliği gösteririz.

Kazan-Kazan İlkesi: Gerçek kazancın tüm paydaşlarımızla olduğunu bilir, bu nedenle hakkaniyetli ve yasalara saygılı davranır; bizimle birlikte, iş yaptığımız yapıların ve hizmet verdiğimiz müşterilerimizin kazancını da düşünürüz.

İnsana Saygı: Daha mutlu bebekler, daha güvenli anneler için çalışır, onların mutluluğunun sürdürülebilir olmasını, etik bir değer olarak kabul ederiz.